הפרוייקטים שלנו

רמת שקד - גני ילדים - אופקים

בית ספר תורת שמשון - אופקים

בית ספר תורת שמשון - אופקים

פרויקט נגישויות מעלית - אוניברסיטה בן גוריון